Wszędzie tam, gdzie współpracujemy z innymi podmiotami, ponosząc w ich imieniu pewne koszty, pojawi się problem rozliczenia takich wydatków. Jeżeli określony koszt ma ponieść nasz klient, ale tymczasowo ponosimy go my, to pojawia się pytanie, jak udokumentować i rozliczyć taką operację.

Opcje są dwie – refaktura lub nota obciążeniowa.

To, który z tych dokumentów zastosujemy, będzie zależało od sytuacji i naszych uzgodnień z kontrahentem. Ale po kolei.

Refaktura

Refaktura to nic innego jak faktura wystawiona przez nas za wyświadczoną usługę. Różnica w porównaniu do standardowej faktury jest taka, że przy refakturowaniu wystawiamy fakturę na usługi, które sami wcześniej nabyliśmy od innego podmiotu. Nie są to zatem usługi świadczone przez nas, ale przez inny, niezależny podmiot. Finalnym odbiorcą tych usług, musi być jednak osoba, na którą refakturujemy usługę.

Kupując taką usługę, a następnie ją refakturując, działamy zatem we własnym imieniu, ale na rzecz naszego klienta (finalnego nabywcę usługi).

W takim przypadku przyjmuje się fikcję prawną, że sami wyświadczyliśmy usługi ujęte na refakturze. To z kolei powoduje, że jako kwotę netto z tytułu usługi, przepisujemy kwotę netto z faktury pierwotnej i od tej kwoty obliczamy VAT należny. W wielu przypadkach refaktura będzie zatem odpowiadała treścią fakturze zakupowej (z tytułu usług które refakturujemy). Inny będzie jedynie sprzedawca 🙂

Różnica pomiędzy treściami tych faktur może wynikać z tego, że nie zawsze możemy zastosować preferencyjną stawkę VAT, którą wobec nas zastosował sprzedawca (ale to jest temat na odrębny wpis 🙂 )

Przy refakturowaniu istotne jest to, że jego podstawą zawsze jest umowa pomiędzy stronami. Ponoszenie pewnych kosztów w imieniu innej osoby musi zawsze być przedmiotem uzgodnień. Refakturowanie też jest bowiem usługą, a usługi można świadczyć jedynie za zgodą drugiej strony.

Poniżej kilka przykładów, które przedstawiają wszystkie istotne cechy refakturowania, które wskazałem:

1. Prowadzę zakład mechaniczny, w którym świadczę usługi naprawy samochodów. Nie jestem jednak ani blacharzem, ani lakiernikiem. Klient przyprowadził do mnie rozbity samochód, który miał być zrobiony „na cacy”. Umówiłem się więc z klientem, że naprawię samochód mechanicznie, ale blacharkę i lakierowanie zrobię u znajomego Mirka. Klient się zgodził, Mirek wystawił mi fakturę za blacharkę i lakierowanie, a ja refakturowałem te usługi na klienta.

2. Wynajmuję lokale położone w należącej do mnie nieruchomości. Umowy z dostawcami mediów (energia elektryczna, woda, gaz) podpisałem ja. We wszystkich umowach najmu uzgodniłem z najemcami, że to oni ponoszą koszty zużycia wszelkich mediów. Dlatego też otrzymane faktury z tytułu zużytych mediów, refakturuję na najemców.

Przy refakturowaniu istotna jest jedna kwestia – fakturę zakupową musimy ująć w ewidencji, wraz z należnym VATem. To, że usługi będą refakturowane, nie ma tutaj znaczenia. Traktowani jesteśmy jako jednocześnie nabywcy i sprzedawcy. W większości przypadków będzie to dla nas neutralne, bo VAT należny z refaktury pomniejszymy o VAT naliczony z faktury zakupowej. Problem powstanie, gdy stawki tych podatków będą różne, co się zdarza. Ale jak już mówiłem, jest to materiał na odrębny wpis 🙂

Nota obciążeniowa

Nota obciążeniowa z kolei nie jest fakturą, ale dokumentem księgowym. Oznacza to, że dokument taki nie zawiera kwoty podatku VAT, a jego wystawienie odnotowujemy w ewidencji jedynie przejściowo.

Nota obciążeniowa dokumentuje przede wszystkim zwrot kosztów poniesionych przez pełnomocnika lub pośrednika. W takim przypadku nie mamy do czynienia z zakupem usługi, którą następnie odsprzedajmy dalej (refakturujemy). Ponosimy jedynie pewien koszt, który od początku powinien ponieść nasz mocodawca.

Jeżeli ponoszony koszt jest zakupowaną usługą, to nabywcą tej usługi jest od razu nasz mocodawca, na którego wystawiamy notę obciążeniową. Również to mocodawca, a nie my, widnieje na pierwotnej fakturze jako nabywca usługi. My jedynie tę fakturę przejściowo opłacamy.

W przypadku noty obciążeniowej istotne jest również to, aby posiadać dowody na kwotę poniesionych przez nas przejściowo wydatków – np. pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu.

Przykłady:

1. Prowadzę zakład mechaniczny, w którym świadczę usługi naprawy samochodów. Nie jestem jednak ani blacharzem, ani lakiernikiem. Klient przyprowadził do mnie rozbity samochód, który miał być zrobiony „na cacy”. Poinformowałem jednak klienta, że nie znam się na blacharce i lakiernictwie i nie wezmę na siebie odpowiedzialności za wykonanie takich usług. Ponieważ klientowi zależało na czasie, to poprosił mnie, abym po naprawach odstawił samochód od razu do jego znajomego Mirka, który wykona te usługi na rzecz klienta. Po odstawieniu samochodu i zapłaceniu Mirkowi ze swoich środków gotówką, wystawiłem klientowi notę obciążeniową na zwrot wydatków, które poniosłem.

2. Jestem prawnikiem i z uwagi na zbliżający się upływ terminu do złożenia apelacji, za zgodą klienta przebywającego za granicą, uiściłem opłatę sądową za niego. Zwrot kosztów, które przejściowo poniosłem za klienta, udokumentuję notą obciążeniową.

3. Jestem komornikiem sądowym i opłatę egzekucyjną powiększam o VAT (niestety 🙁 ). Na podstawie odrębnych przepisów przysługuje mi jednak również zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w  toku egzekucji. Są to m.in. należności biegłych, koszty ogłoszeń, czy koszty uzyskiwania informacji. Na te wydatki wystawiam notę obciążeniową. Obciążają one bowiem osobę odpowiedzialną za koszty egzekucji (zazwyczaj dłużnika).

Różnice

Podsumowując, możemy wyróżnić trzy główne różnice, między refakturowaniem a zwrotem wydatków za pomocą noty obciążeniowej:

1. Przy refakturowaniu działam we własnym imieniu, ale na rachunek klienta, natomiast przy zwrocie wydatków, działam w imieniu klienta i na rzecz klienta,

2. Przy refakturowaniu kupuję usługi, które następnie odsprzedaję swojemu klientowi, natomiast w przypadku zwrotu wydatków nic nie kupuję i nic nie sprzedaję – otrzymuję jedynie zwrot kosztów, które tymczasowo poniosłem w cudzym interesie.

3. Przy refakturowaniu pierwotna faktura wystawiana jest na mnie, a refaktura na mojego klienta, natomiast przy zwrocie wydatków faktura od razu wystawiana jest na klienta, gdyż to on jest nabywcą usługi.

Z uwagi na praktyki rynkowe, z notą obciążeniową najczęściej będziemy mieli do czynienia w przypadku, gdy zwrot kosztów dotyczy wydatków nie podlegających VAT, np. opłat publicznoprawnych. W takich sytuacjach oczywiście pkt 3 nie ma zastosowania.

Jak już powiedziałem, wszystko zależy od treści uzgodnień pomiędzy stronami – w czyim imieniu mam ponieść dany wydatek i na czyj rachunek.

Przerzucanie kosztów w działalności gospodarczej to temat rzeka. W przyszłości wróci on z pewnością na mojego bloga, w szczególności w kontekście różnic pomiędzy rekfakturowaniem a „usługą kompleksową” oraz dopuszczalności refakturowania z marżą.

Aby dowiedzieć się więcej, śledź wpisy na moim blogu 🙂

A jeżeli masz wątpliwości jaki dokument wystawić – zapraszam do kontaktu.

 

Gubisz się w gąszczu przepisów podatkowych? Boisz się o skutki planowanej transakcji, stosowanego sposobu rozliczeń lub nie masz pewności co do stawki VAT? Dowiedz się czym jest interpretacja podatkowa i nie bój się więcej 🙂

 

Kategorie: O podatkach

33 komentarze

Karola · 12 grudnia, 2019 o 9:23 pm

Jaki dokument wystawić dla dłużnika w momencie kiedy chcę obciążyć go kosztem wezwania do zapłaty, za które zapłaciłam 123 zł w tym 23 zł VAT? Czy mam prawo do zwrotu 100 zł (bo odliczam VAT) czy 123 zł?

  Kamil Wielewicki · 15 grudnia, 2019 o 9:29 pm

  Pani Karolino,

  w takim wypadku trzeba wystawić notę obciążeniową na kwotę poniesionych przez Panią wydatków. Jeśli odliczyła Pani VAT, to powinna to być kwota netto, czyli 100 zł.

  Podpowiem jednak, że w świetle ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych może Pani żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w zryczałtowanej kwocie odpowiadającej 40 euro. Jest to ok. 170 zł, zależnie od kursu 🙂

Maciek · 20 stycznia, 2020 o 4:20 pm

Jeżeli adwokat prowadził sprawę z urzędu. Sąd orzekł dla tego adwokata wynagrodzenie (netto plus VAT). Oraz zwrot poniesionych wydatków np. 500. Czy na fakturze VAT do sądu będzie tylko pozycja wynagrodzenia (netto plus VAT), a osobno ma wystawić note obciążeniowa na sąd w kwocie 500 zł ? Dobrze rozumiem ?

  Kamil Wielewicki · 20 stycznia, 2020 o 6:22 pm

  Panie Macieju – wszystko zależy do tego, jakiego rodzaju są to wydatki. Według organów podatkowych poniesione przez pełnomocnika (w imieniu klienta) opłaty sądowe, skarbowy czy kancelaryjne przenosi się na klienta notą obciążeniową (więc w tym zakresie będzie tak, jak Pan napisał). Jednak już zwrot kosztów przejazdu (bilety lub paliwo), zwrot kosztów noclegu, czy zwrot opłat za znaczki pocztowe, należy przenieść na klienta (w tym wypadku Sąd) refakturą. W tej sytuacji organy przyjmują, że dojazd do Sądu czy nocleg jest niejako wpisany w usługę reprezentacji i dlatego wchodzi w skład usługi opodatkowanej VAT. Osobiście nie przekonuje mnie to stanowisko, ale niestety to nie ja decyduję 🙂

Maciek · 20 stycznia, 2020 o 6:48 pm

Dziękuje Panu za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Zwrot wydatków obejmuje min. opłaty skarbowe oraz paliwo., czyli nie jeden katalog wydatków, że tak to ujmę. Dla bezpieczeństwa pewnie ujmę to razem na fakturze. Dziękuje raz jeszcze za odpowiedź 😉

TUK Arkadiusz Karliński Twój Ulubiony Księgowy · 22 stycznia, 2020 o 1:43 pm

Dzień dobry, a jak będzie wyglądała sprawa zwrotu wydatków za badania lekarskie(stawka zw) pośrednio przez kontrahenta.
Jednoosobowa działalność „X”poniosła koszt udokumentowany fv na tą firmę. Następnie w ramach współpracy dostała od swojego kooperanta firmy „Y” zwrot poniesionych wydatków.
Czy w takim wypadku będzie można zastosować notę obciążeniowa na firmę „Y”?

  Kamil Wielewicki · 23 stycznia, 2020 o 10:46 am

  Panie Arkadiuszu,

  w tym wypadku konieczna będzie refaktura. W sytuacji kiedy mamy do czynienia z usługami fakturowanymi, nota może służyć jedynie jako podstawa do przerzucenia samej płatności – np. fakturę bierzemy od razu na klienta jako nabywcę, opłacamy ją my, a następnie wystawiamy notę już tylko jako podstawa do żądania zwrotu poniesionego wydatku. W opisanym przez Pana przypadku firma X dokonała jakiegoś zakupu we własnym imieniu (ujawniona jest jako nabywca na fakturze). W tej sytuacji możliwa jest już tylko refaktura na klienta. Wydatek został bowiem poniesiony w imieniu firmy X, choć na rzecz firmy Y.

Sonka · 10 lutego, 2020 o 6:44 am

Na jednosobowowej działalności świadczę usługi dla przedsiębiorcy X, umówiliśmy się, że zapłaci mi również za ZUS, ale chce aby wystawić mu za to fakturę, co w takim wypadku, nota obciążeniowa za zwrot wydatków z tytułu obciążeń publicznoprawnych?

  Kamil Wielewicki · 12 lutego, 2020 o 8:17 am

  Dzień dobry,

  w takiej sytuacji wartość ZUS trzeba wliczyć w cenę usługi, jaką Pani świadczy. Powinien to być zatem składnik wynagrodzenia. Wynika to z faktu, że to przepisy regulują, kto ponosi ciężar składek ZUS – w tym wypadku jest to przedsiębiorca. Żadna umowa stron nie może tego zmienić. Dlatego też w opisanym przez Panią przypadku można jedynie powiększyć wynagrodzenie za usługę o wartość składek ZUS (co też jest częstą praktyką w przypadku tzw. „samozatrudnienia”).

Marcin · 24 kwietnia, 2020 o 9:09 am

Dzień dobry, mam pytanie o sytuację gdy przenoszę na klienta koszt, na który sam otrzymałem notę obciążeniową. Płacę za karty podarunkowe, które otrzymają zwycięzcy konkursu organizowanego przez mojego klienta. od wystawcy kart otrzymuję notę obciążeniową dokumentującą wartość nabywczą kart podarunkowych. czy mogę przenieść ten koszt na mojego klienta wystawiając notę obciążeniową?

  Kamil Wielewicki · 26 kwietnia, 2020 o 4:44 pm

  Panie Marcinie – tak. Skoro otrzymał Pan notę to również sam wystawia Pan notę. Wynika to z faktu, że takie karty podarunkowe zwykle traktowane są jako „bony różnego przeznaczenia”. W tej sytuacji VAT nalicza się dopiero z chwilą realizacji karty, a nie jej wydania klientowi.

Dominika · 28 maja, 2020 o 6:59 pm

Dzień dobry, czy mogłabym prosić o wskazówkę, jak postąpić w takiej sytuacji? Adwokat prowadzący kancelarię współpracuje ze specjalistą (w ramach umowy o współpracę), który w sprawach poszczególnych klientów adwokata przygotowuje opinie. Adwokat ze specjalistą rozlicza się na podstawie rachunków. Koszty takich opinii zgodnie z umową między adwokatem i klientem ponosi klient. W jaki sposób zaksięgować kwoty jakie klienci wpłacają na konto adwokata na poczet kosztu opinii specjalisty? Z góry bardzo dziękuję!

  Kamil Wielewicki · 31 maja, 2020 o 8:28 am

  Pani Dominiko,

  jeśli specjalista wystawia fakturę (paragon) od razu na docelowego klienta, a kancelaria jest tylko pośrednikiem płatności,to kancelaria powinna wystawić notę. Jeśli natomiast faktura specjalisty wystawiana jest na kancelarię, to na klienta koszty te można już przenieść tylko refakturą.

Aneta · 29 maja, 2020 o 11:39 am

Dzień dobry, mam taki przypadek: podwykonawca, który świadczy dla mnie usługi budowlane dokonał zniszczeń szalunków, które my ja spółka wynajmujemy od innej firmy i dajemy do dyspozycji naszym podwykonawcą. Przy odbiorze szalunków firma ta wystawiła na nas fakturę vat za usługę remontu tych szalunków. W związku z tym, chcemy obciążyć podwykonawcę kosztami naprawy, ponieważ to on dokonał zniszczeń. Czy w takim przypadku powinniśmy wystawić refakturę w kwocie netto czy jednak dokonać obciążenia notą w kwocie brutto?
Będę wdzięczna za pomoc.

  Kamil Wielewicki · 31 maja, 2020 o 8:26 am

  Pani Aneto,

  w tej sytuacji wszystko zależy od ustaleń z podwykonawcą, który zniszczył szalunki. Jeśli zawarta z nim umowa lub późniejsze ustne uzgodnienia przewidują pokrycie przez podwykonawcę kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu, to prawidłowe będzie wystawienie refaktury (bo mamy umowę z podwykonawcą). Jeżeli natomiast istnieje spór z podwykonawcą i nie możecie się Państwo dogadać, to trzeba wystawić notę obciążeniową w kwocie brutto i bez VAT (za odszkodowanie, które nie podlega VAT).

  Jedną z podstawowych zasad jest bowiem to, że faktura (a także refaktura) dokumentuje sprzedaż towaru lub usługi. Siłą rzeczy nie można nikomu nic sprzedać bez jego zgody (wcześniejszej lub późniejszej).

   Aneta · 2 czerwca, 2020 o 7:28 pm

   Panie Kamilu, bardzo dziękuję za wskazówki! Zastanawiam się jeszcze, czy w takim razie prawidłowe byłoby postępowanie, w którym wystawiam refakturę za np. omawianą usługę naprawy przed otrzymaniem tej faktury (którą później refakturuję), ponieważ przepisy ustawy vat dopuszczają możliwość wystawienia faktury w terminie 30 dni przed wykonaniem usługi -zakładając, że znam wartość naprawy. Czy refaktura takich kosztów powinna nastąpić dopiero po wykonaniu pierwotnej usługi i otrzymaniu za nią faktury?

Justyna · 3 czerwca, 2020 o 9:42 am

Dzień dobry, czy dobrze rozumiem że jeśli otrzymałam od wspólnoty notę obciążeniowa i chce te koszty przerzucić na najemcę to również może wystawić notę obciążeniowa? I ta nota będzie moim przychodem?!

  Kamil Wielewicki · 1 lipca, 2020 o 12:08 pm

  Pani Justyno,

  jeśli otrzymała Pani notę obciążeniową to przerzucenie tego kosztu na najemce również powinno odbyć się notą. Nie będzie to jednak Pani przychód – przerzucenie takie wydatku pozostaje neutralne podatkowo, ponieważ nie świadczy Pani żadnej usługi. Oczywiście pod warunkiem, że w tym konkretnym wypadku wspólnota słusznie wystawiła notę (bo być może powinna wystawić refakturę).

WRW Łódź · 25 czerwca, 2020 o 8:16 am

Szanowny Panie Kamilu, jestem pod wrażaniem Pana wiedzy, oraz aktywności pod artykułem z 2017r Niby wszystko jasne, ale tak jak moi poprzednicy chciałbym prosić o wskazówkę.
Lokal w którym prowadzona jest działalność gospodarcza jest wynajęty od miasta. I z racji poniesionych kosztów związanych z remontem chciałbym uzyskać zwrot zapłaconego czynszu. Czy jeśli jestem zw, i w tej transakcji nie będzie vat powinienem wystawić notę obciążeniową na miasto, czy też że faktura za najem została wystawiona na mnie, powinienem w kwocie czynszu wystawić refakturę?.Pozdrawiam!

  Kamil Wielewicki · 1 lipca, 2020 o 12:11 pm

  Dzień dobry,

  w tej sytuacji, jeśli sam otrzymał Pan fakturę, to przerzucenie tego kosztu również musi nastąpić fakturą (czyli tzw. „refakturą”). Stawka VAT nie jest tu problemem – w takiej sytuacji na fakturze w polu stawka wpisuje Pan „zw.” na dole fakturze trzeba umieścić adnotację o podstawie prawnej zwolnienia (np. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, czyli tzw. zwolnienie podmiotowe do 200.000 zł obrotu).

Ann · 7 października, 2020 o 8:04 am

Dzień dobry. Świadczymy usługi sprzętem ciężkim na rzecz kopalni. Nasi pracownicy posiadają dyskietki, dzięki którym mają możliwość wejścia na kopalnię. Jeden z naszych pracowników zgubił swoją dyskietkę, a kopalnia obciążyła nas kosztami – wystawiła fakturę VAT „obciążenie z tytułu zgubionej dyskietki”. Czy w takim wypadku, mamy możliwość wrzucić wartość netto w koszty oraz odliczyć podatek VAT? Co w przypadku, gdyby zamiast faktury była nota – czy można wrzucić w koszty? Dziękuję za odpowiedź

  Kamil Wielewicki · 3 lutego, 2021 o 10:49 am

  Pani Anno,

  wszystko zależy tutaj od treści umowy z klientem. Jeśli umowa przewiduje (lub późniejsze uzgodnienia stron) przewidują zwrot wartości dyskietki – faktura. Jeśli ma to być kara umowna za zgubiony sprzęt (forma odszkodowania – nota). Dla mnie faktura „obciążenie z tytułu zgubionej dyskietki” jest raczej karą (nota). W tym konkretnym wypadku niezależnie czy to faktura czy nota – można księgować w koszty.

Ania · 29 października, 2020 o 10:35 pm

Panie Kamilu jak obciążyć kontrahenta kosztami z tytułu zwrotu części towaru, który był sprowadzany pod specjalne zamówienie? Czy można to zrobić na fakturze korygującej jako jedna pozycja z minusem (zwrot towaru) i druga na plusie jako obciążenie w związku z tym zwrotem? Nasz dostawca nas obciąża w ten sposób odliczając na korekcie 30%. Co z podatkiem VAT? czy te koszty, którymi chcemy obciążyć kontrahenta podlegają VAT? Pozdrawiam

  Kamil Wielewicki · 3 lutego, 2021 o 10:46 am

  Pani Anno,

  moim zdaniem korekta ceny towaru to jedno, a obciążenia kosztami związanymi ze zwrotem do druga kwestia. Tutaj najbardziej prawidłowym byłoby:
  1) wystawienie korekty na cenę/sztukę lub całą pozycję towaru;
  2) wystawienie refaktury kosztów zbędnego transportu lub innych kosztów.

Monika · 20 listopada, 2020 o 9:38 am

Jeśli mam wystawioną ratę leasingową albo ubezpieczenie – do tego drobna kwota odsetek na fakturze, np. 2 zł. Czy mogę w całości refakturować kwotę wraz z odsetkami? Czy odsetki nie podlegają refakturowaniu?

  Kamil Wielewicki · 3 lutego, 2021 o 10:44 am

  Pani Moniko,

  refakturować można także odsetki.

Monika · 1 grudnia, 2020 o 6:44 am

Wystawianie not obciążeniowych kończy się często tym, że klienci mają opóźnienie w zapłacie tych not. Wiem, że do opłat skarbowych i sądowych nie możemy doliczać VAT. Pytanie mam więc takie, czy koszty te mogę ująć w fakturze za obsługę prawną, jako nową pozycję bez VAT?
Jeśli tak, to co wtedy wpisać w kolumnę stawki VAT? 0% czy zwolniony?
Czy wtedy przy tej usłudze będzie wskazywany jakiś kod GTU?

  Kamil Wielewicki · 3 lutego, 2021 o 10:43 am

  Pani Moniko,

  tak, nie ma przeszkód aby pozycję z noty zawrzeć na fakturze – sam tak robię 🙂

  Stawkę VAT trzeba określić jako „np” (nie podlega) – większość programów księgowych ma taką opcję.

  Kod GTU obejmuje fakturę jako całość, więc będzie to kod właściwy dla usługi głównej (przy obsłudze prawnej – GTU_12).

Helena · 9 marca, 2021 o 1:06 pm

Mamy jako firma (deweloper) do zapłacenie odszkodowanie za naprawę pewnej konstrukcji w budynku. Jednak okazało się, że tak naprawdę wynika to z błędu wykonania usługi przez wykonawcę, który się do tego przyznaje i zobowiązuje pokryć poniesiony przez nasz koszt.
Nota obciążeniowa jako zwrot kosztów (refaktura)?
Czy na nocie można użyć zwrotu refaktura czy w takim wypadku nie można?

  Kamil Wielewicki · 16 marca, 2021 o 7:55 pm

  Pani Heleno,

  jeśli kontrahent zobowiązał się do pokrycia kosztów, na które Państwo otrzymaliście fakturę, to moim zdaniem należy wystawić refakturę.

Marlena · 9 marca, 2021 o 2:17 pm

Panie Kamilu,
mam dylemat czy powinnam wystawić refakturę czy notę debetową.
W ubiegłym tygodniu miała miejsce dostawa od naszego dostawcy. Dojechala w fatalnym stanie, uszkodzone palety itp. Wymagało to wykorzystania firmy zewnetrznej X w celu przepakowania towaru.
Dostawca otrzymał informację o stanie dostarczonego towaru i zgodził sie na pokrycie kosztów zwiazanych z repack. jednak żadnej umowy nie mamy.
Czy w takim razie po otrzymaniu faktury od firmy X powinnam wystawić refakturę czy notę debetową?
Serdecznie dziękuję za odpowiedź

  Kamil Wielewicki · 16 marca, 2021 o 7:56 pm

  Pani Marleno,

  jeśli kontrahent zobowiązał się do pokrycia kosztów, na które Państwo otrzymaliście fakturę, to moim zdaniem należy wystawić refakturę.

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *