Dostałem dziś kolejną korzystną interpretację podatkową dla jednego z klientów. Pomysł był taki, że spółka z o.o. na estońskim CIT nabywa na rynku działki gruntowe (często rolne lub leśne). Następnie spółka ta dokonuje szeregu czynności, które mają przygotować nieruchomości do inwestycji budowlanych. Mowa tu o takich działaniach jak podział działek na mniejsze, wytyczenie dróg wewnętrznych, doprowadzenie mediów, uzyskanie warunków zabudowy, a nawet sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Następnie, spółka estońska sprzedaje tak przygotowane działki innej (powiązanej) spółce, która przeprowadzi inwestycję. Oczywiście cena jest rynkowa i uwzględnia znaczny wzrost wartości nieruchomości z kompletną dokumentacją i gotową do budowy.

Jaki jest cel takiego działania? Dzięki temu klient może cały zysk wypracowany na nieruchomości (stosunkowo niewielkim kosztem) przeznaczyć na dalsze inwestycje. Dzięki temu, w estońskim CIT, spółka w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego. Cały przychód można przeznaczyć na kolejne inwestycje, z których przychód również ponownie zainwestujemy. W ten sposób spółka się rozwija i zwiększa zakres swojej działalności, nie płacąc podatku.

Po co była nam potrzebna interpretacja? Przy takich założeniach są dwa problemy:

1) Jeżeli spółka uzyskuje ponad 50% zysku z transakcji z podmiotem powiązanym (a tak będzie w tym wypadku), to nie może korzystać z estońskiego CIT. Chyba, że w związku z tymi transakcjami jest wytwarzana „wartość dodana pod względem ekonomicznym”.

2) Zapłata ceny za nieruchomość przez podmiot powiązany hipotetycznie mogłaby zostać uznane za wypłatę „ukrytego zysku”.

Organ zgodził się jednak ze mną, że:

1) W opisanej sprawie transakcje spółki „generują znaczącą wartość dodaną pod względem ekonomicznym” – polegającą na istotnym wzroście wartości nieruchomości wskutek działań spółki.

2) Sprzedaż nieruchomości podmiotowi powiązanemu za cenę rynkową nie jest ukrytym zyskiem.

Dzięki temu pomysł biznesowy klienta zadziała, a spółka estońska będzie zwiększała swoje aktywa bez podatku dochodowego.

Lubię rozpoczynać weekendy od dobrych informacji dla klienta 🙂

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *