Wykup samochodu z leasingu dla wspólnika spółki jawnej

W przypadku gdy leasingobiorcą jest spółka jawna, cywilna lub partnerska, wspólnicy niejednokrotnie rozważają zakończenie leasingu poprzez wykup auta nie na spółkę – ale do swoich majątków prywatnych. Taka transakcja jest możliwa. I może się ona okazać korzystna podatkowo. Zmiana warunków leasingu Pierwszą metodą, będzie zawarcie aneksu do umowy leasingu, na mocy którego zmieni się strona umowy leasingu. Zamiast spółki jawnej Czytaj dalej…