W przypadku gdy leasingobiorcą jest spółka jawna, cywilna lub partnerska, wspólnicy niejednokrotnie rozważają zakończenie leasingu poprzez wykup auta nie na spółkę – ale do swoich majątków prywatnych. Taka transakcja jest możliwa. I może się ona okazać korzystna podatkowo.

Zmiana warunków leasingu

Pierwszą metodą, będzie zawarcie aneksu do umowy leasingu, na mocy którego zmieni się strona umowy leasingu. Zamiast spółki jawnej leasingobiorcą może zostać jeden ze wspólników. W praktyce odbywa się to na zasadzie cesji praw i obowiązków z umowy leasingu. Oczywiście musi na to wyrazić zgodę leasingodawca, który najpewniej pobierze od takiej zmiany stosowną opłatę.

Wyobraźmy sobie sytuację, że dokonujemy zmiany strony umowy leasingu (ze spółki cywilnej/jawnej/partnerskiej na jej wspólnika) tuż przed zakończeniem umowy leasingu. W takiej sytuacji wykupu przedmiotu leasingu dokonuje nie spółka, ale wspólnik. W efekcie spółka przez większość okresu leasingu odliczała 50% VAT od wydatków związanych z leasingowanym samochodem oraz zaliczała te wydatki do kosztów uzyskania przychodu (w 100% w zakresie raty leasingowej czy ubezpieczenia, a w zakresie pozostałych wydatków w 75%). Odliczenia te efektywnie pomniejszały podatek spółki w trakcie trwania leasingu. Jednak sam wykup, wskutek zmiany strony umowy pod koniec jej trwania (ze spółki na wspólnika), nastąpi już na rzecz wspólnika.

Organy podatkowe wcześniej kwestionowały powyższe rozwiązanie, wyciągając z tego negatywne konsekwencje dla leasingodawców. Jednakże wskutek jednego z orzeczeń NSA oraz interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 2021 roku, wskazana praktyka jest już w pełni dopuszczalna.

Wykup przez spółkę na potrzeby prywatne wspólnika

Kolejnym sposobem na nabycie przedmiotu leasingu przez wspólnika jest tzw. „wykup prywatny” przez spółkę. W tym wariancie spółka po prostu wykupuje przedmiot leasingu, zgodnie z umową. Z tą jednak różnicą, że faktura wykupowa nie jest księgowana w kosztach ani nie jest odliczany od niej VAT. Jeżeli po takim wykupie (nieujętym w księgach spółki) wspólnicy podejmą uchwałę o wycofaniu samochodu na potrzeby prywatne wspólnika, to będzie to transakcja neutralna podatkowo.

Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe:

Jak wynika z wniosku, po wykupie tego samochodu z leasingu, Wnioskodawca nie zamierzał wykorzystywać go w ramach prowadzonej działalności, samochód nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie dokonywano także odliczenia podatku VAT w związku z jego wykupem. W konsekwencji, przekazanie przez Spółkę na cele osobiste wspólnika spółki jawnej (osoby fizycznej), samochodu osobowego wykupionego z leasingu, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, bowiem Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tego samochodu. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

interpretacja indywidualna z 23.12.2019 r. nr 0114-KDIP4.4012.746.2019.1.KS

Co po wykupie?

Wykup przedmiotu leasingu na prywatne potrzeby wspólnika według jednego z powyższych wariantów, ma swoje wady, jak i zalety.

Niewątpliwą wadą jest brak możliwości rozliczenia VATu oraz podatku dochodowego od faktury wykupowej – skoro wykup następuje na prywatne potrzeby wspólnika. Nie jest to jednak duża niedogodność w sytuacji, gdy faktura wykupowa opiewa na kwotę symboliczną, np. 1% wartości przedmiotu leasingu.

Z drugiej strony, po takim wykupie prywatnym wspólnik zyskuje możliwość podarowania samochodu członkowi swojej najbliższej rodziny (np. żonie) w sposób całkowicie neutralny podatkowo. Taka osoba może sprzedać samochód bez podatku dochodowego już po 6 miesiącach od jego otrzymania.

Co ważne, sam wspólnik nie może dokonać wolnego od podatku zbycia w ciągu pół roku od wykupu samochodu. Ponieważ w stosunku do wspólnika pojazd ma związek z jego działalnością gospodarczą, to ze sprzedażą bez PIT trzeba by czekać 6 lat.

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *