Jak mówią – sport to zdrowie. Wie to nawet ustawodawca, który z tej okazji przewidział dla niektórych usług sportowych preferencyjną stawkę VAT. W tym celu konieczne jest jednak spełnienie pewnych warunków.

Stawkę 8% VAT można stosować na „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” . Co kryje się pod tym pojęciem? Musimy zdefiniować dwa jego elementy – rekreację oraz „w zakresie wstępu”.

Wyjaśnień w tym zakresie udzielił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.

Rekreacja

„Za rekreację (można uznać) różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumiana rekreacja obejmuje w szczególności zajęcia takie jak fitness, czy aerobik, ale również taką aktywność jak np. korzystanie z sauny.

Przez rekreację można zatem uznać m.in. zajęcia polegające na wykonywaniu aktywności fizycznej w zorganizowanych grupach pod nadzorem instruktora, jak również korzystanie z siłowni.

W zakresie wstępu

Z kolei w zakresie pojęcia „wyłącznie w zakresie wstępu” Minister Finansów wyjaśnił, że:

„pod pojęciem „wstępu” (…) należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu).

Zatem klasycznym przykładem będą karnety upoważniające do określonej liczby wejść w określonym czasie. Takie karnety mogą dawać klientom możliwość uczestnictwa w organizowanych przez podatnika zajęciach sportowych oraz dostęp do obiektu sportowego wraz z wyposażeniem, w celu odbycia samodzielnego treningu. Warunki takie mogą spełniać różnego rodzaju obiekty prowadzące zajęcia m.in. w zakresie fitnessu, jogi, ćwiczeń rehabilitacyjnych, aerobicu, baletu, tańca, czy sztuk walki.

Pomoże interpretacja

Jak jednak łatwo zauważyć, o możliwości stosowania stawki 8% VAT decyduje przede wszystkim rodzaj prowadzonej działalności, model biznesowy oraz treść umowy zawieranej z klientem.

Dlatego też warto tak zorganizować swoją działalność, żeby na każdym karnecie zarabiać 15% więcej 🙂 W tym celu koniecznie jest jednak zaplanowanie swojej działalności i uzyskanie interpretacji podatkowej. Orzecznictwo organów podatkowych w tej kwestii jest bowiem dość niestabilne.

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *