W poprzednim wpisie opisałem podatkowe rozliczenia najmu nieruchomości wspólnej. Dzisiaj pora pójść krok dalej i przybliżyć podatkowe skutki sprzedaży nieruchomości należącej do majątku wspólnego, a wykorzystywanej w ramach działalności gospodarczej tylko jednego z małżonków.

Wydawać by się mogło, że w takim przypadku zarówno podatek dochodowy jak i VAT (PCC) należy rozliczyć według udziału w sprzedawanej nieruchomości, czyli po połowie. Jednak nic bardziej mylnego 🙂

W opisanej powyżej sytuacji istotne jest bowiem to, który z małżonków faktycznie uzyskuje przychód ze sprzedaży nieruchomości. Innymi słowy przeważające znaczenie ma fakt, czy dana nieruchomość została zakupiona a następnie sprzedana w ramach działalności gospodarczej jednego z małżonków. Jeżeli tak, to przychód rozlicza tylko ten małżonek, który profesjonalnie nabył i zbył z zyskiem nieruchomość. Wspólność majątkowa małżonków nie ma tutaj znaczenia.

Liczy się zatem funkcjonalne powiązanie transakcji z działalnością gospodarczą jednego z małżonków.

Również organy podatkowe powszechnie przyjmują, że uzyskana w ten sposób cena nieruchomości stanowi w całości przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej jedynie tego podmiotu, który faktycznie nieruchomość tę wykorzystywał do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Może o tym świadczyć np. wprowadzenie nieruchomości do środków trwałych firmy lub zaewidencjonowanie jej zakupu jako towaru handlowego.

Podobne uwagi dotyczą także VAT. Jeżeli nieruchomość wspólna małżonków ma charakter firmowy, to jej sprzedaż w całości rozlicza ten małżonek, który prowadzi firmę. W przypadku gdy korzystamy ze zwolnienia z VAT (co przy nieruchomościach będzie częstą sytuacją), nabywca nieruchomości zapłaci 2% PCC. Jeśli natomiast chcemy zrezygnować ze zwolnienia, to odpowiednie oświadczenie składa wyłącznie małżonek prowadzący działalność gospodarczą.

Co istotne, powyższe rozważania dotyczą tylko wspólności ustawowej małżeńskiej. Przy współwłasności w częściach ułamkowych (np. po intercyzie lub rozwodzie), stanowisko organów podatkowych jest odwrotne – każdy kupuje i sprzedaje swoją „część”.

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *