Jak już wspomniałem we wpisie noworocznym, mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku. Początkowo procedura ma być całkowicie dobrowolna. Planuje się jednak aby z czasem wprowadzić procedurę obowiązkową w tzw. branżach wrażliwych, związanych z wyłudzeniami VAT (np. obrót paliwami czy budowlanka).

Moim zdaniem istnieje duża szansa, że podzielona płatność, z uwagi na swoje zalety, wkrótce stanie się niezwykle popularna. W każdym razie z pewnością wprowadzi wśród podatników pewne zamieszanie. Dlatego warto poświęcić tej instytucji osobny, dość obszerny wpis 🙂

Poniżej najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć o split payment.

Czym jest podzielona płatność

Split payment, jak sama nazwa wskazuje, polega na podzieleniu zapłaty za fakturę na dwie części:

 1. zapłata całości albo części kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT,
 2. zapłata całości albo części ceny netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na „zwykły”, firmowy  rachunek bankowy, dla którego jest prowadzony rachunek VAT.

Czyli podzielona płatność, w najbardziej standardowej formie, polega na tym, że kwotę netto wpłacamy na „zwykły” rachunek bankowy sprzedawcy, a VAT na rachunek VAT. Możliwa jest jednak zmiana proporcji i np. zapłata na rachunek VAT jedynie połowy VAT. W takim przypadku druga połowa trafi na „zwykły” rachunek.

Załóżmy, że faktura opiewa na kwotę 12.300 zł brutto. W standardowym split payment, na „zwykły” rachunek trafi kwota 10.000 zł, a na rachunek VAT kwota 2.300 zł. Możliwe jest jednak wpłacenie kwoty 11.000 zł na zwykły rachunek, a 1.300 zł na rachunek VAT.

Przelew w ramach podzielonej płatności

Czy powyższe oznacza, że w ramach podzielonej płatności trzeba będzie wykonywać dwa przelewy za jedną fakturę? Nie 🙂

Na banki nałożono obowiązek, aby do 30 czerwca 2018 roku dostosowały swoje systemy informatyczne do split payment. Banki będą m.in. musiały zapewnić podatnikom możliwość wykonania komunikatu przelewu w mechanizmie podzielonej płatności.

Będzie to zatem jedno polecenie przelewu, w którym podatnik wskazuje:

 1. kwotę VAT, która ma być wpłacona na rachunek VAT,
 2. kwotę brutto z faktury,
 3. numer faktury,
 4. NIP.

Zatem każdy bank będzie musiał umożliwić wykonywanie przelewów, w których można wpisać powyższe elementy. Zapewne w każdym wypadku będzie to wyglądało nieco inaczej, zależnie od interfejsu i rozwiązań informatycznych danego banku. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już obecnie przy przelewach do ZUS lub US, gdzie mamy osobne, dedykowane rubryki na np. wpisanie okresu rozliczeniowego.

Rachunek VAT

Aby wykonać przelew w ramach podzielonej płatności, należy dokonać przelewu w PLN (inne waluty są niedopuszczalne) na specjalny rachunek funkcjonujący w systemie podzielonej płatności zakładanym przez banki, zwany „rachunkiem VAT”.

Banki zobowiązane są utworzyć taki rachunek dla każdego rozliczeniowego rachunku firmowego najpóźniej do 30 czerwca 2018 roku. Bank poinformuje posiadacza rachunku rozliczeniowego o numerze jego rachunku VAT. Zatem rachunek VAT jest przypisany do rachunku głównego – „zwykłego” rachunku firmowego, który wykorzystywaliśmy dotychczas.

Co istotne, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy z bankiem lub złożenia wniosku o rachunek oraz jest wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla banku. Nastąpi to zatem automatycznie i nieodpłatnie. Do rachunku VAT nie można wydać instrumentu płatniczego (np. karty debetowej).

Wpłaty i wypłaty z rachunku VAT

Nowe przepisy w prawie bankowym, uregulują wszystkie sytuacje, w których możliwe będzie dokonanie wpłaty lub wypłaty z rachunku VAT. Będzie to katalog zamknięty.

Nie wdając się w szczegóły, najbardziej powszechne możliwości uznania rachunku VAT (czyli wpłacenia na niego pieniędzy), to:

 1. otrzymanie zapłaty VAT w mechanizmie podzielonej od nabywcy (najbardziej standardowa sytuacja),
 2. przekazanie kwoty VAT z jednego rachunku VAT na inny rachunek VAT, ale tylko w tym samym banku,
 3. otrzymanie z US zwrotu różnicy VAT (nadwyżka naliczonego nad należnym).

Natomiast dopuszczalne obciążenia rachunku, to:

 1. dokonanie płatności za VAT w ramach split payment na rachunek VAT naszego kontrahenta (czyli możemy „płacić VATem za VAT”),
 2. zapłata VAT (także zaległości w VAT i odsetek za zwłokę) na rachunek US,
 3. zwrotu nienależnie otrzymanego (np. omyłkowo) VAT,
 4. zwrot VAT wynikającego z wystawienia faktury korygującej.

Inny sposób dysponowania środkami na rachunku VAT będzie wymagał zgody Naczelnika US.

Zatem przelanie jakiejkolwiek kwoty z rachunku VAT  innej niż wymieniona w przepisach, będzie wymagało złożenia wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego, który rozpatruje ten wniosek drogą postanowienia. Odpis postanowienia w drodze elektronicznej będzie wysyłany do banku, który na tej podstawie będzie mógł wypłacić pieniądze.

Oznacza to, że jakakolwiek wypłata różnicy między VATem należnym a naliczonym (czyli VATem który sobie odliczamy w deklaracji VAT-7), będzie wymagało złożenia wniosku i uzyskania ww. postanowienia, co jest niewątpliwie niewygodne 🙁

Korzyści ze split payment

Zapłata faktury w ramach podzielonej płatności ma jednak wiele zalet:

 1. wyłączona jest odpowiedzialność solidarna za VAT przy towarach wrażliwych (zał. 13 do ustawy o VAT),
 2. zapłata w trybie split payment naszemu kontrahentowi spowoduje, że w przypadku wyłudzenie VAT przez kontrahenta, będziemy mogli wykazać, że dochowaliśmy należytej staranności w celu uniemożliwienia oszustwa VAT,
 3. nie ustala się dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT w stawce 30% kwoty zaniżenia (stosuje się to w przypadku zaniżenia podatku wykazanego w deklaracji lub zawyżenia wykazanej kwoty zwrotu albo gdy w ogóle nie złożono deklaracji lub nie wpłacono podatku),
 4. jeżeli zapłacimy co najmniej 95% otrzymanych faktur w trybie podzielonej płatności, to nie będzie można zastosować sankcyjnych podwyższonych odsetek (w stawce 150%), które stosuje się w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli lub po korektach dokonanych w toku kontroli.

Przewidziano także zachętę, dla podatników otrzymujących przelewy w trybie podzielonej płatności, którzy z uwagi na ograniczenia w dysponowaniu pieniędzmi na rachunku VAT mogą czuć się pokrzywdzeni.

Otóż jeżeli zapłata VAT następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu VAT do zapłaty można obniżyć 🙂

Kwotę obniżenia uzyskamy mnożąc stopę referencyjną NBP (obecnie 1,5%) przez wysokość VAT do zapłacenia, oraz liczbę dni, w których z wyprzedzeniem zapłaciliśmy VAT.

Załóżmy zatem, że mamy 10.000 zł VAT do zapłacenia. Termin płatności to 25 dzień następnego miesiąca. Załóżmy że płacimy już 5 dnia, a więc 20 dni szybciej. Kwotę 10.000 zł VATu możemy zatem obniżyć o kwotę:

10.000 x [1,5% x (20/360)] = 8,33 zł

Niby nie dużo, ale zawsze coś 🙂 A przy większych kwotach będzie więcej.

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *