Rok 2017 był rokiem wielu zmian, także w podatkach 🙂 Zaczynając od rewolucji w organach podatkowych (utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej), kończąc na odwróconym VAcie w usługach budowlanych.

Co przyniesie nam rok 2018? Również wiele nowości. Poniżej przedstawię 7 najważniejszych zmian dla przedsiębiorców jednoosobowych. Oczywiście swoim subiektywnym zdaniem 🙂

1. JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców

Chyba najgłośniejsza ze zmian. Od początku nowego roku obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Do tej pory obowiązek ten nie dotyczył mikroprzedsiębiorców, a więc podmiotów zatrudniających średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągających obrót poniżej 2 mln euro.

Czym jest JPK VAT? W największym skrócie, jest to ewidencja zakupu i sprzedaży VAT uporządkowana w specjalnej strukturze i posiadająca formę elektroniczną. Plik ten jest przesyłany comiesięcznie do organów podatkowych. Dzięki temu, aby wstępnie skontrolować rzetelność rozliczania i wpłacania VAT nie będzie już potrzebna kontrola u podatnika – wystarczy zajrzeć w dane, które organ będzie już miał u siebie. Maksymalna wygoda i uproszczenie weryfikacji rozliczeń VATowskich 🙂

Oczywiście obowiązek przesyłania JPK VAT dotyczy tylko podatników VAT. Jeżeli jesteś podmiotowo zwolniony z VAT (roczny obrót poniżej 200 tys. zł), to obowiązek ten ciebie nie dotyczy.

Więcej info o JPK VAT znajdziecie w internecie, bo jest to nośny temat, więc nie widzę sensu bardziej się na ten temat rozpisywać.

Warto też dodać, że od 1 lipca 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będą musieli na żądanie organów podatkowych okazywać kolejne dwie struktury JPK – faktury oraz PKPiR. Plików tych jednak nie trzeba będzie wysyłać co miesiąc.

2. Podzielona płatność (split payment)

Zmiana która wchodzi w życie 1 lipca 2018 roku polega na tym, że zapłata za fakturę ulega podziałowi. Kwota netto trafia na rachunek firmowy nabywcy, natomiast wartość VAT jest przekazywana na specjalny rachunek VAT. Możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT będzie ograniczona. Pieniędzmi z tego konta będzie można płacić VAT swoim kontrahentom lub płacić VAT do Urzędu Skarbowego. Inne wykorzystanie tych pieniędzy będzie wymagało złożenia wniosku do organów podatkowych.

Od strony technicznej nadal będziemy dokonywać jednego przelewu, w którym jednak oznaczona będzie oddzielnie cena netto i wartość podatku. To bank będzie musiał zapewnić odpowiednie przekierowanie podatku na rachunek VAT. Obecnie banki dopiero pracują nad przystosowaniem swoich systemów informatycznych do split payment.

Mechanizm podzielonej płatności początkowo ma być dobrowolny, choć niewykluczone, że po testach tego systemu stanie się on obowiązkowy. Co zatem zyska przedsiębiorca decydujący się na podzieloną płatność? Przede wszystkim święty spokój 🙂 Jeżeli zdecydujemy się na zastosowanie tego mechanizmu to będzie to traktowane jako zachowanie przez nas należytej staranności, a co za tym idzie wyłączona będzie solidarna odpowiedzialność za zapłatę VAT od towarów wrażliwych. Zyskamy też pewność, że organy podatkowa nie podważą również naszego prawa do odliczenia VAT z faktur zapłaconych metodą split payment. Kolejną zachęta jest szybszy zwrot podatku. Jeżeli zastosujemy mechanizm podzielonej płatności, to zostanie one zawsze dokonany w terminie 25 dni.

3. Zwiększenie limitu KUP dla twórców

Dla pewnych kosztów uzyskania przychodów określono zryczałtowaną, procentową wysokość kosztów ich uzyskania – jako 50% przychodu. Dotyczy to przychodów z tytułu przeniesienia prawa własności intelektualnej, z tytułu opłat licencyjnych oraz z tytułu korzystania przez wybranych twórców z praw autorskich.

Od 1 stycznia 2018 roku dwukrotnie zwiększono kwotowy limit powyższych kosztów – do kwoty 85.528 zł. Z drugiej jednak strony wprowadzono zamknięty katalog twórców, którzy mogą korzystać z korzyści w postaci 50% KUP. Chodzi tu m.in. o artystów wykonawców, architektów, muzyków, fotografów, choreografów, programistów, dziennikarzy, aktorów, reżyserów, scenografów, czy publicystów.

4. Limit dla ryczałtu od najmu prywatnego

Od początku tego roku preferencyjny ryczałt do przychodów z najmu w stawce 8,5% stosuje się tylko do przychodu do kwoty 100 tys. zł rocznie. Do przychodu przekraczającego ten próg przewidziano trochę większą stawkę – 12,5%.

Zmiana nie dotyczy wprawdzie wprost przedsiębiorców, jednak najem prywatny jest często metodą optymalizacji podatkowej. Przykładowo, jeden ze wspólników spółki osobowej może wynajmować jej swój prywatny lokal, a dochód ten preferencyjnie opodatkować. Zawsze też lokal może nam wynająć żona 🙂 Od tego roku ograniczono możliwość takiej optymalizacji.

5. Podniesienie limitu jednorazowej amortyzacji

Od 1 stycznia 2018 roku wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do KUP, wzrośnie z dotychczasowej kwoty 3.500 zł do kwoty 10.000 zł.

Dzięki tej zmianie znacznie poszerza się katalog zakupów, od których nie trzeba dokonywać odpisów amortyzacyjnych, ale które można jednorazowo wrzucić w koszty.

6. Możliwość niewpłacania drobnych zaliczek na PIT

Ciekawą zmianą, wprowadzoną również od początku roku, jest możliwość uniknięcia obowiązku wpłacania zaliczek na PIT. Przedsiębiorca będzie mógł wstrzymać się z wpłatą zaliczki, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Zatem kwota do 1.000 zł może pozostać do zapłaty dopiero po złożeniu zeznania rocznego i nikt nie naliczy nam za to odsetek 🙂

Prawo to dotyczy zarówno podatników rozliczających się wg skali jak i liniowo. Nie ma też znaczenia, czy zaliczki płacimy miesięcznie, czy kwartalnie. Oczywiście wybór należy do podatnika i każdy jeśli chce może wpłacać zaliczki na dotychczasowych zasadach.

7. Podatek od budynków handlowo-usługowych

Od początku roku wprowadzony zostaje nowy rodzaj podatku – od budynków handlowo usługowych. Dotyczy on jednak tylko ściśle określonych budynków (m.in. biurowiec, centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik), którego wartość przekracza 10 mln zł.

Stawka podatku wynosi 0,035% od nadwyżki wartości nieruchomości powyżej 10 mln zł. Co istotne, minimalny podatek będzie można odliczać od bieżącej zaliczki na PIT, a podatku będzie można nie wpłacać, jeżeli będzie on niższy od kwoty zaliczki na dany miesiąc.

 

Generalnie można stwierdzić, że w tym roku nie wprowadzono zmian, które byłyby drastycznie niekorzystne dla podatników (do czego niektórzy już się przyzwyczaili). I dobrze. Oby tak dalej 🙂

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *