Ulga mieszkaniowa pozwala nie płacić podatku dochodowego od sprzedaży domu lub mieszkania, przed upływem 5 lat od dnia ich nabycia. Jeżeli całą uzyskaną cenę przeznaczymy na zakup innego mieszkania lub domu na własne potrzeby mieszkaniowe, to nie zapłacimy w ogóle podatku.

Pewną wątpliwość może budzić jednak to, jak długo trzeba posiadać mieszkanie, kupione w celu skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Czy jeżeli takie mieszkanie sprzedam lub podaruję wkrótce po jego zakupie, to stracę prawo do ulgi mieszkaniowej i będę musiał zapłacić podatek?

Okazuje się że nie 🙂

Przepisy nie przewidują żadnego minimalnego okresu, w jakim trzeba posiadać mieszkanie kupione w celu skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Dlatego też przyjmuje się, że można je sprzedać lub darować od razu po zakupie i nie wpływa to na prawo do ulgi mieszkaniowej.

Tak też wskazują organy podatkowe w swoich interpretacjach:

„W tym miejscu wskazać należy, że przepisy prawa podatkowego ani orzecznictwo organów podatkowych oraz sądów administracyjnych nie określają też, w sytuacji spełnienia warunków do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, minimalnego okresu, po którym podatnik może przenieść prawo własności do lokalu mieszkalnego, tak by nie utracić prawa do skorzystania z ulgi. Prawa do zwolnienia nie traci zatem podatnik, który nabył lokal mieszkalny (udział w lokalu) na cele mieszkaniowe, mieszkał w tym lokalu mieszkalnym np. przez kilka miesięcy, a następnie przedmiotowy lokal (udział) zbył w drodze darowizny lub sprzedaży.”

Interpretacja indywidualna z 3 września 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011. 369.2019.2.KR

Jak widać, mieszkania zakupionego w ramach ulgi mieszkaniowej można pozbyć się stosunkowo szybko. I nie wpłynie to na nasze prawo do ulgi.

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *