Dochody osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą są opodatkowane „na bieżąco”. Oznacza to, że w każdym okresie rozliczeniowym (miesiąc, kwartał) od przychodu odejmujemy koszty, a od tak obliczonego dochodu płacimy podatek.

Dlatego też wypłata zysku takiej firmy jednoosobowej – tj. przelew z rachunku firmowego na prywatny lub wypłata gotówki z kasy – są neutralne podatkowo. W końcu środki zarobione w firmie są nasze od razu po ich zarobieniu. Późniejsza wypłata tych środków na prywatne potrzeby nie skutkuje już żadnym przychodem.

Oczywiście sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Środki finansowe spółki stanowią zupełnie odrębny majątek od majątku wspólników czy członków zarządu. Dlatego też wypłata czystego zysku ze spółki musi mieć swoją podstawę prawną w formie uchwały o wypłacie dywidendy (lub zaliczki na jej poczet), co już nie jest neutralne podatkowo – płacimy kolejny 19% podatek, co skutkuje podwójnym opodatkowaniem (pierwszy raz dochodu spółki, drugi raz naszego dochodu z dywidendy).

W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z o.o. (rozwiązanie coraz popularniejsze w ostatnich latach) powstaje pewien problem z tym związany. Otóż na dzień przekształcenia w firmie (na rachunkach bankowych i w kasie) może pozostać skumulowany zysk przedsiębiorcy, wypracowany jeszcze przed przekształceniem (jako firma jednoosobowa). Jednak już po przekształceniu środki te stają się majątkiem spółki.

W takiej sytuacji powstaje częsta rozterka przekształcanych przedsiębiorców – czy wypłata takich środków ze spółki na moją rzecz będzie opodatkowana?

Odpowiedź na szczęście brzmi – nie 🙂

W takiej sytuacji środki które wypłacamy, choć są już majątkiem spółki (a nie naszym) są wypłacane innym tytułem prawnym niż dywidenda. Podstawą do wypłaty jest przekazanie zysku przekształconej firmy jednoosobowej. Ponieważ jest to coś odmiennego niż dywidenda, to brak jest podstaw do ponownego opodatkowania.

Potwierdzają to także organy podatkowe, w swoich licznych interpretacjach. Pozwolę sobie przytoczyć jedną z nich:

Nie oznacza to jednak, że dochód wypracowany w trakcie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej staje się odpowiednio zyskiem Spółki. Dochód ten nadal pozostaje dochodem wypracowanym w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez poprzednika prawnego Spółki (tj. Wnioskodawcę). Ponadto, uiszczenie podatku dochodowego od wypracowanego przez Wnioskodawcę dochodu do dnia przekształcenia działalności gospodarczej w Spółkę spowoduje, że faktyczna wypłata tego dochodu, który został opodatkowany w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, nie będzie podlegał ponownemu opodatkowaniu.

0113-KDIPT2-3.4011.140.2017.1.MS
Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *