Zwykle faktura zaliczkowa zawiera taką sama stawkę VAT co faktura końcowa. Czasami jednak zdarza się, że będzie inaczej, a do zaliczki trzeba będzie doliczyć inną stawkę VAT niż na rozliczeniu końcowym.

Kiedy będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją? Na przykład w przypadku, gdy stawka VAT (lub zwolnienie z VAT) zależy od upływu czasu. W szczególności chodzi tutaj o zwolnienie z VAT dostawy budynku lub lokalu zasiedlonego ponad 2 lata.

Wyobraźmy sobie, że w chwili zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu, warunek 2-letniego zasiedlenia nie jest jeszcze spełniony. Sytuacja ta może się jednak zmienić, do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli definitywnej sprzedaży lokalu.

Inny przykład, to zawarcie umowy najmu lokalu z opcją wykupu. Takie umowy często przewidują okresowe wpłacacie zaliczek na poczet przyszłej ceny sprzedaży. Jeżeli wynajmowany lokal jest nowy, to z chwilą zapłaty zaliczki na poczet przyszłej ceny, trzeba doliczyć VAT. Nie ma bowiem możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Jeżeli w przytoczonych sytuacjach ostateczne przeniesienie własności lokalu nastąpi już po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, to dostawa tego lokalu skorzysta ze zwolnienia z VAT. Fakturę wystawiamy zatem ze stawką „VAT ZW”, wskazując jako podstawę zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Co jednak z zapłaconymi wcześniej zaliczkami? W chwili ich pobrania, VAT musiał być doliczony, bo nie był jeszcze spełniony warunek skorzystania ze zwolnienia z VAT. Wynika to z faktu, że w odniesieniu do kwoty zaliczki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania.

Dlatego też organy podatkowe przyjmują, że po upływie 2-letniego terminu używania lokalu, wcześniejsze faktury zaliczkowe można skorygować. Oczywiście jeżeli nie upłynął 5-letni termin przedawnienia.

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *