Zapewne słyszałeś(aś) o wprowadzonym z początkiem 2019 roku limicie na zaliczanie opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu. Jednak możliwe że nie wiedziałeś(aś), że istnieje prosty sposób na złagodzenie skutków tego limitu 🙂

Limit kosztów leasingu

Przypomnę, że do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć opłat leasingowych dot. samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Co to oznacza? Że jeżeli weźmiemy w leasing samochód o wartości 300.000 zł, a w opłatach leasingowych spłacamy połowę, czyli 150.000 zł, to do kosztów podatkowych można zaliczyć opłaty leasingowe do wysokości 75.000 zł (150.000/300.000*150.000).

Jeśli natomiast samochód wart jest 200.000 zł, a w opłatach leasingowych spłacamy połowę, to do kosztów zaliczymy opłaty leasingowe również do kwoty 75.000 zł (150.000/200.000*100.000).

W ten sposób do kosztów podatkowych można zaliczyć jedynie część (mniejszą lub większą), opłat związanych z korzystaniem z samochodów osobowych droższych niż 150.000 zł.

Podwójny limit

Istnieje jednak prosty sposób na rozliczenie w kosztach znacznie większej kwoty, niż wynikająca z wyżej opisanego limitu. Trzeba bowiem wskazać, że osobny limit (liczony w analogiczny sposób) obowiązuje przy rozliczaniu odpisów amortyzacyjnych od samochodu stanowiącego własność podatnika.

Praktycznie wszystkie występujące na rynku oferty leasingu umożliwiają wykup samochodu po zakończeniu umowy. Jeżeli zatem podatnik zdecyduje się na taki wykup, to stanie się właścicielem przedmiotu leasingu, który będzie mógł wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować.

W takim wypadku podatnik uzyskuje nowy limit rozliczania kosztów podatkowych związanych z samochodem. Do kosztów nie można bowiem zaliczyć odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 150 000 zł (przy autach elektrycznych limit wynosi 225.000 zł).

Wracając do naszych przykładów.

Jeżeli weźmiemy w leasing samochód o wartości 300.000 zł, w opłatach leasingowych spłacamy połowę, a druga połowa stanowi cenę wykupu, to do kosztów podatkowych zaliczymy łącznie 225.000 zł (75.000 zł w ramach leasingu i 150.000 zł w ramach amortyzacji), a więc 75% wartości samochodu.

Jeśli natomiast samochód wart jest 200.000 zł, w opłatach leasingowych spłacamy połowę a druga połowa stanowi cenę wykupu, to do kosztów zaliczymy 175.000 zł (75.000 zł w ramach leasingu i 100.000 zł w ramach amortyzacji), a więc 87,5% wartości samochodu. Gdyby trochę ten przykład zmodyfikować i ustalić, że opłaty leasingowe opiewają tyko na 50.000 zł, a kwota wykupu to aż 150.000 zł, to do kosztów zaliczymy 94% wydatków związanych z takim samochodem.

Jak widać, pomimo zmiany przepisów istnieją metody na korzystniejsze rozliczenie leasingu. Trzeba jednak pamiętać o odpowiednim doborze parametrów umowy leasingu.

Aby ułatwić zadanie moim czytelnikom, przygotowałem kalkulator opłacalności leasingu, który pomoże w doborze odpowiednich parametrów 🙂

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *