Niejednokrotnie wspólnicy spółek osobowych stają przed potrzebą wycofania majątku spółki jawnej lub komandytowej, na swoje potrzeby prywatne.

W takiej sytuacji nie jest konieczne zawieranie pomiędzy wspólnikiem a spółką umowy sprzedaży, zamiany czy darowizny. Możliwe jest również przekazanie składnika majątku (np. samochodu) na własność jednego ze wspólników w drodze uchwały wspólników spółki.

Oczywiście jeżeli przeniesienie własności rzeczy należącej do spółki wymaga formy szczególnej (np. aktu notarialnego w przypadku nieruchomości), to również wskazana uchwała będzie wymagała zachowania tej formy.

Co istotne, wycofanie majątku spółki na prywatne potrzeby wspólnika jest neutralna na gruncie podatku dochodowego, jeżeli takie przekazanie następuje nieodpłatnie. Organy podatkowe wskazują, że w takiej sytuacji ani wspólnik, ani też spółka nie uzyskuje przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Taka czynność nie podlega także opodatkowaniu PCC. Nie jest to bowiem żadna z umów podlegających temu podatkowi (jak np. sprzedaż czy zamiana).

Dla powyższych, korzystnych skutków podatkowych konieczne jest jednak to, aby przekazanie majątku wspólnikowi nie następowało z tytułu zwrotu wkładu lub podziału zysku. W takiej sytuacji skutki podatkowe uchwały mogą być inne.

Trzeba mieć również na uwadze, że takie „wycofanie” składnika majątku, może spowodować konieczność skorygowania VAT naliczonego przy zakupie tej rzeczy. Trzeba się zatem upewnić, że nam się to opłaca lub że okres korekty VAT w tym wypadku już upłynął.

Dlatego też ważne jest odpowiednie przygotowanie tekstu wskazanej uchwały, w czym mogę Ci pomóc 🙂

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *