Kiedyś na blogu opisywałem zasady rozliczeń samochodów prywatnych używanych także na cele firmowe oraz prywatnego wykorzystywania aut leasingowanych. Nie każdy może bowiem sobie pozwolić na flotę wyłącznie firmowych aut, a małe firmy niejednokrotnie wykorzystują te same samochody, którymi właściciel jeździ także na urlop nad morze.

Temat jest zatem wciąż aktualny, choć przepisy już wkrótce nie 🙂 Począwszy od 1 stycznia 2019 roku nastąpi mała rewolucja w zasadach rozliczeń takich aut. Uznałem, że warto byłoby opisać nowe zasady w jednym miejscu i właśnie do tego miejsca trafiłeś(aś) 🙂

Zatem po kolei.

Kategorie pojazdów wykorzystywanych w firmie

Nowe przepisy pozwalają na rozróżnienie trzech kategorii pojazdów wykorzystywanych firmowo:

  1. Samochód prywatno-służbowy – pojazd stanowiący własność podatnika, który nie jest środkiem trwałym. Jest to zatem prywatny samochód podatnika, który jednak jest również wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej.
  2. Samochody firmowe (np. środki trwałe lub leasingowane), które wykorzystywane są także na potrzeby prywatne.
  3. Samochody firmowe (np. środki trwałe lub leasingowane), które wykorzystywane są wyłącznie na cele firmowe.

W każdy z tych trzech przypadków, do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki związane z używaniem samochodu. Chodzi tu w szczególności o koszty napraw, części, składek na ubezpieczenie, czy paliwa. W przypadku środków trwałych, będą to także odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej pojazdu.

Różnica pomiędzy trzema ww. kategoriami, dotyczy wyrażonej procentowo wysokości wydatków, jakie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Samochód prywatno-służbowy

W przypadku naszego prywatnego samochodu (który stanowi naszą własność), używanego także na potrzeby działalności gospodarczej, do kosztów zaliczymy 20% wydatków związanych z używaniem tego samochodu.

Istotną zmianą względem poprzednich przepisów jest to, że nie trzeba już prowadzić tzw. „kilometrówki”. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczamy po prostu 20% wydatków, niezależnie od tego jaki czas jeździliśmy prywatnie a jaki służbowo. I bez potrzeby prowadzenia ewidencji w tym zakresie. Przyjęto zatem pewien ryczałt. Zyskują ci, którzy służbowo wykorzystują taki samochód np. przez 5% czasu, a tracą ci, którzy wykorzystują go np. w połowie prywatnie, a w połowie służbowo.

W wypadku tej kategorii pojazdów, od wydatków odliczamy także 50% VAT. Również bez konieczności prowadzenia kilometrówki.

Samochód firmowy, używany też prywatnie

W tym przypadku, do kosztów uzyskania przychodu zaliczymy 75% wydatków związanych z samochodem.

Co decyduje o tym, że samochód firmowy uznawany jest za wykorzystywany także prywatnie? Będzie tak, jeżeli nie prowadzimy kilometrówki na potrzeby VAT. Chodzi tutaj o szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu, która wyklucza jakikolwiek użytek prywatny samochodu. Prowadzenie takiej ewidencji umożliwia odliczanie 100% VAT od zakupów związanych z samochodem.

Zatem w praktyce, w przypadku gdy odliczamy 50% VAT od wydatków związanych z samochodem, będziemy mogli zaliczać jedynie 75% tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Warto podkreślić, że organy podatkowe dość restrykcyjnie podchodzą do możliwości odliczania 100% VAT od wydatków na auta osobowe. Podobnie zatem będzie z zaliczaniem wydatków do kosztów.

Tym samym, odliczanie 50% VAT i 75% kosztów uzyskania przychodów od wydatków na samochody osobowe, będzie sytuacją najczęstszą.

Samochód wyłącznie firmowy

Oczywiście wydatki na samochód wykorzystywany w 100% firmowo możemy zaliczyć do kosztów podatkowych w 100%.

Żeby samochód uznać za wyłącznie firmowy i odliczać 100% wydatków, konieczne jest prowadzenie kilometrówki na potrzeby VAT, w taki sposób, aby z ewidencji tej wynikał wyłącznie służbowy użytek samochodu. Zatem w praktyce 100% wydatków na samochód będziemy rozliczać w kosztach w przypadku, gdy odliczamy również 100% VAT. W tym celu konieczne jest nie tylko prowadzenie kilometrówki, ale również stworzenie regulaminu korzystania z aut służbowych, który wyklucza możliwość jakiegokolwiek prywatnego użytku samochodu.

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *