Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy możesz prowadzić działalność na swoje nazwisko i opodatkować się ryczałtem, a jednocześnie być wspólnikiem spółki osobowej (np. jawnej lub komandytowej) i dochody z tej spółki opodatkować liniowo?

Odpowiedź brzmi – tak, możesz 🙂

Żaden przepis nie zabrania łączenia opodatkowania na zasadach ogólnych z ryczałtem, w przypadku różnych form działalności gospodarczej. Możliwe są cztery konfiguracje:

  1. we własnej działalności płacisz ryczałt, a od dochodów ze spółki płacisz liniowy 19% PIT,
  2. we własnej działalności płacisz liniowy 19% PIT, a od dochodów ze spółki płacisz ryczałt,
  3. we własnej działalności płacisz ryczałt, a od dochodów ze spółki płacisz PIT wg skali podatkowej,
  4. we własnej działalności płacisz PIT wg skali podatkowej, a od dochodów ze spółki płacisz ryczałt.

Oczywiście trzeba pamiętać o spełnieniu warunków do opodatkowania ryczałtem. Nie tylko rodzaj twojej działalności musi się nadawać do ryczałtu, ale też musisz pamiętać o złożeniu do Urzędu Skarbowego oświadczenia o wyborze ryczałtu. Termin upływa 20 stycznia każdego roku, lub nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, jeżeli na ryczałt decydujesz się w trakcie roku.

Co istotne, będąc wspólnikiem spółki osobowej, nie możesz wybrać formy opodatkowania swoich dochodów  niezależnie od pozostałych wspólników. Obowiązuje zasada „jeden za wszystkich”. Jeżeli chcesz płacić ryczałt od dochodów ze spółki, to wszyscy wspólnicy muszą złożyć oświadczenie o ryczałcie z zachowaniem terminu.

W przypadku łączenia różnych form opodatkowania dla różnych form działalności, składa się dwa zeznania roczne na dwóch formularzach. Przykładowo, jeśli działalność jednoosobową opodatkowujesz liniowo, a dochód ze spółki ryczałtem, to musisz złożyć zeznanie PIT-36L (liniowy) oraz PIT-28 wraz z załącznikiem PIT28/B (ryczałt).

Na koniec trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to czego robić nie wolno 🙂 Otóż nie wolno (pod żadnym pozorem) łączyć opodatkowania podatkiem liniowym ze skalą podatkową. I to w żadnej konfiguracji.

Wynika to  faktu, że obydwie te formy należą do tej samej grupy „zasad ogólnych” opodatkowania, które wynikają z tej samej ustawy (o PIT). A w ustawie tej znajduje się wyraźny przepis, który zakazuje łączenia różnych form opodatkowania w niej przewidzianych.

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *