poprzednim wpisie mówiłem o tym jak problematyczne może się okazać świadczenie usług związanych z zagranicznymi nieruchomościami. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy takie usługi świadczą dla nas polscy podwykonawcy.

W przypadku takich usług zastosowanie mają dokładnie te same reguły, jak przy wszystkich innych usługach. Zatem w większości wypadków, usługi będą opodatkowane w miejscu, w którym siedzibę ma usługobiorca. Wobec tego, usługi podwykonawcy polskiego przedsiębiorcy będą zwykle opodatkowane w Polsce.

Oznacza to, że nawet jeżeli świadczymy usługę dla zagranicznego kontrahenta, wystawiając fakturę „reverse charge”, to już nasz podwykonawca (na potrzeby tej samej usługi) wystawi nam „zwykłą”, krajową fakturę z polskim VAT.

Jednak i w tym przypadku inaczej jest przy usługach związanych z nieruchomościami. Tutaj również obowiązuje zasada, że usługi są opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości. Zatem o sposobie wystawienia faktury i rozliczenia podatku decydują przepisy państwa, w którym położona jest nieruchomość.

Konsekwencja tego jest taka, że jeżeli przy wykonywaniu usług na nieruchomościach posługujemy się polskimi podwykonawcami, to zawsze jedna ze stron – wykonawca lub podwykonawca, będzie zobowiązany do rejestracji na potrzeby VAT w kraju, w którym położona jest nieruchomość.

O tym na kim ciąży ten obowiązek decydują oczywiście lokalne przepisy. I w tym przypadku możliwości są dwie:

  1. Jeżeli dla usług na nieruchomościach (świadczonych przez zagraniczne podmioty) przewidziano procedurę odwrotnego obciążenia, to rejestracji na potrzeby VAT i zapłaty tego podatku dokona wykonawca, a podwykonawca wystawi mu fakturę „reverse charge”.
  2. Jeżeli dla usług na nieruchomościach nie przewidziano żadnej szczególnej procedury, to to rejestracji na potrzeby VAT i zapłaty tego podatku dokona podwykonawca, który wystawi wykonawcy fakturę na podstawie lokalnych przepisów.
Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *