Jedną z popularnych ostatnio form promocji w internecie jest przekazywanie klientom nagród lub upominków. Najczęściej spotykamy trzy formy takiej działalności:

1) losowanie nagród,

2) konkurs z nagrodami,

3) rozdawanie upominków.

Każdy  tych rodzajów promocji powoduje określone skutki podatkowe.

Loteria promocyjna

O losowaniu powiem tylko tyle, że jest ono najmniej korzystne pod względem prawnym i podatkowym. Przede wszystkim dlatego, że wszelkie akcje lub konkursy z elementami losowymi (gdzie wygrana zależy od przypadku), mogą być uznane za loterię promocyjną. Aby ją przeprowadzić, musisz uzyskać zezwolenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, które wymaga dużo czasu, załatwienia sporo formalności oraz uiszczenia opłaty w wysokości 10% wartości nagród, nie mniej jednak niż (aktualnie) 2122.29 zł.

Z tych wszystkich względów, loteria promocyjna jest zalecane jedynie przy większych akcjach, z wysoką pulą nagród i najczęściej o dużym zasięgu.

Konkurs z nagrodami

Zdecydowanie tańszy, szybszy i prostszy do przeprowadzenia jest konkurs z nagrodami. Od loterii promocyjnej odróżnia się on tym, że nie ma tutaj elementu losowości. Wygrana w konkursie zależy nie od szczęścia, ale od spełnienia określonych warunków, najczęściej przewidzianych w regulaminie konkursu. Zasada jest tutaj prosta – spełnisz warunki konkursu, to możesz żądać nagrody.

Wygrana w konkursie opodatkowana jest korzystnym, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10% od wartości wygranej. Wartość tego podatku należy pobrać od zwycięzcy z chwilą przekazywania mu nagrody, a wpłacić na rachunek właściwego US w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody. Należy przy tym wypełnić deklarację PIT-8C i przekazać jej egzemplarz zarówno zwycięzcy, jak i właściwemu US. Ponadto, po zakończeniu roku podatkowego, należy sporządzić deklarację PIT-8AR.

Jeżeli nagroda ma charakter rzeczowy i nie chcesz pobierać od zwycięzcy kwoty podatku (źle to wygląda), to wystarczy oprócz tej nagrody przewidzieć dodatkową nagrodę pieniężną, której kwota odpowiada 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Wartość ta pokryje podatek od nagrody rzeczowej.

Oznacza to, że w przypadku nagród rzeczowych, zwycięzca konkursu musi wpłacić organizatorowi wartość podatku należnego od nagrody. Takie działanie jest obowiązkowe, choć z pewnością podważa to efekt marketingowy konkursu. Dlatego w praktyce, wielu organizatorów oprócz nagrody rzeczowej przyznaje nagrodę pieniężną, która ma pokrywać wartość podatku od obydwu nagród.

Ustawa przewiduje zwolnienie konkursu od podatku, jeżeli jest on organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu i wartość nagrody nie przekracza 760 zł. Jednak w przypadku konkursów internetowych (np. fanpejdż na Facebooku) warunki tego zwolnienia nie będą spełnione. Dlatego nawet jeżeli wartość nagrody wynosi kilkadziesiąt złotych (np. są to bilety do kina), to trzeba spełnić wszystkie powyższe obowiązki. Ustawa nie przewiduje bowiem progu kwotowego 🙁

Rozdawanie upominków

Najkorzystniejszą formą promocji w internecie związaną z nieodpłatnym przekazywaniem pewnych towarów, jest rozdawanie upominków o wartości poniżej 200 zł. Ich przekazywanie w celach promocyjnych jest bowiem zwolnione z obowiązku zapłaty PIT czy wypełnianiu jakichkolwiek ww. obowiązków płatnika, co jest niewątpliwie korzystne dla przedsiębiorców.

W celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego, trzeba jednak spełnić kilka warunków:

1) wartość prezentu jednorazowo nie przekracza kwoty 200 zł – zatem możesz tej samej osobie dać kilka prezentów, o ile wartość każdego z nich wynosi mniej niż 200 zł,

2) przekazanie prezentu następuje w związku z twoją promocją lub reklamą – musisz zadbać, aby w całej akcji rozdawania upominków dominowały elementy twojej reklamy, np. akcję prowadzisz za pomocą fanpejdżów, rozdajesz gadżety z logiem firmowym, itp.

3) rozdawanie upominków nie jest konkursem – rozdawanie prezentów nie może mieć regulaminu czy być w istocie konkursem; nie oznacza to jednak, że nie możesz wprowadzić warunków otrzymania upominku, np. każdy kto polubi fanpejdż otrzyma od nas prezent,

4) osoby otrzymujące upominki nie mogą być Twoimi pracownikami lub zleceniobiorcami – powinny być to osoby niezwiązane z Twoim przedsiębiorstwem.

Jeżeli zatem chcesz przeprowadzić akcję rozdawania nagród (upominków) w celach promocyjnych, a wartość pojedynczej nagrody jest niewielka (poniżej 200 zł) to rozważ, czy opłaca ci się to robić w formie konkursu. Może jednak lepiej rozdać upominki zamiast nagrody, od której trzeba płacić podatek oraz wypełniać PITy?

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *