Jedną z podstawowych zasad używania kasy rejestrującej jest to, że można na niej ewidencjonować tylko własną sprzedaż. Nie jest zatem dopuszczalne rejestrowanie swojej sprzedaży na cudzej kasie, np. bo moja nie działa albo jeszcze jej nie kupiłem.

Powyższa zasada doznaje jednak ważnego wyjątku, ułatwiającego rozliczenia sprzedaży na rzecz konsumentów.

Mianowicie, rejestrować cudzą sprzedaż na własnej kasie mogą przedsiębiorcy, u których podstawą opodatkowania jest:

1) prowizja,

2) inne podobne wynagrodzenie, uzyskiwane w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa, lub innych podobnych umów,

3) marża.

Są to 3 oddzielne przypadki, w których możemy na swojej kasie ewidencjonować cudzą sprzedaż. Jeżeli spełniamy choć jeden z nich, to rejestracja cudzej sprzedaż będzie możliwa.

Przykład 1: Agencja marketingowa sprzedaje bilety na galę boksu, którą organizuje na hali sportowej. Agencja nie posiada jednak własnej kasy fiskalnej. Ponieważ bilety sprzedawane będą w biurze hali sportowej, wspomniana agencja podpisuje umowę z zarządcą hali o sprzedaż biletów, za określoną prowizją, stanowiącą określony procent ceny biletu. W takim przypadku zarządca hali może na własnej kasie fiskalnej ewidencjonować sprzedaż dokonywaną w istocie przez agencję marketingową.

Przykład 2: Prowadzisz salon telefonów komórkowych. Jeden z producentów powierza ci telefony (których jednak nie kupujesz) w celu sprzedawania telefonów konsumentom w imieniu i na rzecz producenta. Sprzedawcą telefonów jest producent, a ty jesteś tylko pośrednikiem. Twoim zarobkiem będzie marża doliczona do ceny każdego telefonu. Na swojej kasie fiskalnej możesz rejestrować także sprzedaż telefonów na rzecz producenta.

Aby stosować opisane powyżej zasady, trzeba jedna spełnić jeden istotny warunek – ewidencjonowanie cudzej sprzedaży na własnej kasie fiskalnej, musi wynikać z pisemnej umowy zawartej pomiędzy stronami.

Warto w takiej umowie uregulować sporządzanie comiesięcznych raportów, z których będzie wynikała suma cudzej sprzedaży zapisanej na własnej kasie i kwota przysługującej nam z tego tytułu prowizji. Będzie to potrzebne obydwu stronom do rozliczeń podatkowych.

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *