Taka sytuacja.

Prowadzisz działalność gospodarczą. Załóżmy, że jej przedmiotem są m.in. usługi szkoleniowe. Z tytułu prowadzonych szkoleń wystawiasz faktury VAT.

Pytanie, które często zadają sobie przedsiębiorcy jest takie – czy prowadząc działalność gospodarczą mogę jednocześnie wykonywać czynności wchodzące w zakres tej działalności (np. prowadzić szkolenia) również poza tą działalnością? Innymi słowy, czy można wykonywać poza swoją działalnością zlecenia, nazwijmy to „prywatne”, w których płatnikiem naszych zaliczek na PIT jest zleceniodawca, a zamiast faktury wystawimy rachunek?

Tak, można 🙂 Wszystko jednak zależy od sytuacji.

Aby dane zlecenie było uznane za „prywatne” i wykonywane poza naszą działalnością gospodarczą, muszą zostać spełnione łącznie 3 warunki:

 

1. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie ponosi zleceniodawca – za przeprowadzenie szkolenia odpowiada wyłącznie uczelnia, będąca zleceniodawcą, a nie my. Jeżeli ktoś będzie miał roszczenia z tytułu szkolenia, np. z uwagi na jego słabą jakość, to nie my za to odpowiadamy, tylko uczelnia.

2. Czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zleceniodawcę – uczelnia przedstawia nam wiążący, odgórny harmonogram szkolenia i wiążąco wskazuje miejsce prowadzenia szkolenia, na co nie mamy wpływu.

3. Zleceniobiorca nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością – niezależnie od tego ile osób przyjdzie na szkolenie, musimy otrzymać umówioną zapłatę (np. godzinową). Nie musimy się martwić o opłacalność szkolenia.

 

Wracając do naszego przykładu – nawet jeżeli prowadzę działalność gospodarczą w przedmiocie usług szkoleniowych, to jeżeli przy zleceniu na dane szkolenie spełnione zostały wszystkie 3 powyższe warunki, wynagrodzenie rozliczę w ramach działalności wykonywanej osobiście.

To oznacza, że zleceniodawca pobierze zaliczkę na PIT, a po zakończeniu roku podatkowego wystawi nam PIT-11. Pamiętajmy też żeby w zeznaniu rocznym wykazać taki dochód w odpowiedniej rubryce – punkt 5 Sekcji D1 naszego PIT-36, zamiast punkt 3 dotyczący działalności gospodarczej.

 

Jakie są zalety wykonywania zleceń w ramach działalności wykonywanej osobiście? Wszystko zależy co chcemy osiągnąć.

Podpowiem jedynie, że wynagrodzenia z takich zleceń nie powiększamy o VAT. Przepisy wyraźnie wyłączają zlecenia w ramach działalności wykonywanej osobiście z pojęcia działalności gospodarczej. A podatnikami VAT są (poza pewnymi wyjątkami) jedynie przedsiębiorcy.

Ma to duże znaczenie w tych branżach, gdzie jedna ze stron nie może z różnych przyczyn rozliczyć VATu 🙂

 

Na koniec mała przestroga – tam gdzie zlecenie prywatne jest korzystne dla podatnika, organy podatkowe bardzo wnikliwie badają spełnienie powyższych przesłanek. W interpretacjach podatkowych podkreśla się przy tym, że każda sytuacja jest inna i wiele czynników może wpłynąć na odmienną ocenę danej sytuacji.

Musimy być zatem ostrożni 🙂

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *