W internecie, w tym w oficjalnej bazie Ministerstwa Finansów, znaleźć można liczne indywidualne interpretacje podatkowe. Są to dokumenty, wydane na wniosek danej osoby, które zawierają interpretację przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Pismo takie dotyczy zatem zawsze konkretnej sprawy i konkretnej osoby.

Jaki jest cel uzyskiwania interpretacji? A no taki, że osoba która uzyskała korzystną dla siebie interpretację pewnych przepisów, nie może ponieść negatywnych konsekwencji zastosowania się do niej. Z uwagi na stopień skomplikowania polskiego prawa podatkowego, taka ochrona znaczy dla podatników bardzo wiele.

Czy to jednak oznacza, że jeżeli chcę być chroniony w zakresie podatków, to za każdym razem mam występować o interpretację? Oczywiście że nie. Nie zawsze jest to możliwe lub celowe, a na interpretację czeka się zwykle 3 miesiące. Choć przy ważniejszych transakcjach taka interpretacja będzie bardzo pomocna, a jej uzyskanie kosztuje zaledwie 40 zł od jednej sytuacji.

To może mogę wykorzystać interpretacje już istniejące, wydane w innych sprawach? W internecie jest tego pełno, a wiele z tych dokumentów dotyczy sytuacji bardzo podobnych do mojej.

Tak, możesz tak zrobić, a pomoże Ci w tym w miarę nowa instytucja, jaką jest utrwalona praktyka interpretacyjna 🙂

Jest to nic innego jak:

wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego

Aby mówić o utrwalonej praktyce interpretacyjnej chroniącej podatnika, spełnione muszą być zatem 4 warunki:

I. Na „praktykę” składają się jedynie wyjaśnienia sposobu i zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego – chodzi tutaj zatem o informacje w jaki sposób i w jakich sytuacjach mamy stosować określone przepisy ustaw podatkowych, np. kiedy możemy dany wydatek wrzucić w koszty, jaką stawkę VAT mamy zastosować w określonej sytuacji, czy dana transakcja w ogóle podlega opodatkowaniu lub też czy możemy rozliczyć sobie VAT za określony zakup.

II. „Praktyka” ma wynikać z interpretacji w tym samym stanie faktycznym i prawnym co nasza sytuacja – to za kolei oznacza, że między naszym problemem, a problemem rozpatrzonym w powołanych przez nas interpretacjach, muszą występować istotne elementy wspólne. Chodzi tutaj o takie czynniki, które determinują zastosowanie pewnych przepisów.

Przykładowo, jeżeli chcemy się dowiedzieć, czy mamy prawo do zwolnienia z VAT z tytułu dostawy gruntu niezabudowanego, to musimy uważać, aby osoba która wystąpiła o daną interpretację, była w takiej samej sytuacji jak my. Jeżeli np. my również posiadamy nieruchomość, ale na naszej postawiona jest nieużywana i rozsypująca się stodoła, to już mamy do czynienia z innym stanem faktycznym. Natomiast jeżeli nasz grunt wprawdzie jest całkowicie niezabudowany, ale wydano na niego decyzję o warunkach zabudowy (a w przeglądanych interpretacjach tak nie było), to również nie możemy się stosować do takiej praktyki, z uwagi na inny stan faktyczny.

Z drugiej strony, odmienny stan faktyczny nie zachodzi, jeżeli różnice pomiędzy naszą sytuacją a przeglądanymi interpretacjami mają charakter czysto techniczny lub arytmetyczny. Przykładowo, inna jest powierzchnia działki, jej wartość, miejsce jej położenia, czy klasa gruntu. W tej kwestii musimy jednak uważać, gdyż każdy podatek jest inny i zawsze to przepisy będą decydowały, co jest czynnikiem istotnym. W niektórych sytuacjach powierzchnia działki, sposób jej użytkowania, czy też klasa gruntu może mieć znaczenie, w innych nie.

Z kolei inny stan prawny niż nasz będzie zachodził przede wszystkim wtedy, gdy pomiędzy wydaniem czytanych przez nas interpretacji a pojawieniem się naszego problemu, nastąpiła zmiana przepisów. Przykładowo, jeszcze nie tak dawno zasiedzenie mogło być zwolnione z podatku od spadków i darowizn, jeżeli poprzednim właścicielem domu była osoba bliska, np. matka, siostra, babcia. Możemy spotkać wiele interpretacji popierających to stanowisko. Są one już jednak nieaktualne, z uwagi na zmianę przepisów. Obecnie zasiedzenie zawsze będzie opodatkowane.

III. „Praktyka” ma dominować w porównywanych interpretacjach. Chodzi o to, żeby interpretacji rozstrzygających dany problem w określony sposób, było zdecydowanie więcej niż poglądów przeciwnym. Słownikowo z dominacją mamy do czynienia już przy stosunku 51-49, choć byłbym ostrożny przy takiej relacji dwóch stanowisk. Tym bardziej, że rzadko kiedy możemy być pewni, że znamy wszystkie interpretacje. W przypadku, gdy w danej sprawie są więcej niż 2 poglądy (co się w podatkach zdarza), stosunek ten powinien wynosić co najmniej 51% względem pozostałych. Jest to tzw. „większość bezwzględna”.

IV. „Praktyka” ma dominować w bieżącym okresie rozliczeniowym oraz w okresie 12 miesięcy poprzedzających ten okres. W przypadku PIT, będą to zatem (na chwilę pisania tego wpisu) interpretacje z roku 2017 i 2016. Interpretacje z roku 2015 i poprzednich są niestety za stare 🙂 W VAT okresy te będą zdecydowanie krótsze – miesięczne lub kwartalne. Możemy więc stosować interpretacje z ostatnich 13 lub 15 miesięcy.

Natomiast w podatkach nierozliczanych okresowo (np. PCC) za okres rozliczeniowy rozumiemy miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy (np. w którym dokonano danej czynności).

 

Istnieje również wyłączenie stosowania utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Mianowicie, jeżeli w danym okresie wydano interpretację ogólną lub objaśnienia podatkowe, stosujemy informacje zawarte w tych dokumentach. Mają one zatem pierwszeństwo.

 

Jak widać warunków, które trzeba spełnić, aby czerpać korzyści z utrwalonej praktyki interpretacyjnej jest całkiem sporo. W następnych wpisach, gdy będę omawiał poszczególne problemy podatkowe, będę wskazywał na to, czy dane zagadnienie jest utrwalone w interpretacjach, czy też nie. Oczywiście w rozumieniu powyższych wymogów 🙂

Jeżeli natomiast masz wątpliwości w swojej konkretnej sprawie, zapraszam Cię do kontaktu. Na pewno pomogę Ci ustalić zakres utrwalenia twojego problemu w interpretacjach podatkowych 🙂

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *