Lekarz na kontrakcie i etacie w jednej placówce a podatek liniowy

W polskich warunkach lekarze bez wątpienia są jednym z najbardziej zapracowanych zawodów. Jednym z przejawów tego jest chociażby częste łączenie przez lekarzy dwóch form zatrudnienia w tej samej placówce (np. szpitalu) – etatu oraz kontraktu. Skala a podatek liniowy Opodatkowanie dochodu lekarza z etatu nie budzi wątpliwości – dochód (pomniejszony o składki ZUS) poniżej 85.528 zł rocznie, jest opodatkowany w stawce 17%. Powyżej tej kwoty podatnik Czytaj dalej…