W jednym ze swoich pierwszych wpisów opisywałem różnice pomiędzy refakturą a notą obciążeniową. Obiecałem wtedy, że przyjdzie czas na opisanie pewnych specyficznych typów refaktur – z marżą oraz ze zmianą stawki.

Zatem przyjrzyjmy się tematowi 🙂

Refaktura z marżą

Jak już wyjaśniałem w poprzednim wpisie, istotą refaktury jest odsprzedaż usługi w stanie niezmienionym. Taka transakcja musi też wynikać wyraźnie z umowy stron (niekoniecznie pisemnej), z której wynika że refakturujący nabył usługę we własnym imieniu, ale na rzecz docelowego nabywcy (na którego wystawiamy fakturę). Zatem usługa od samego początku przeznaczona jest dla osoby, na którą wystawiam, refakturę, nasza rola sprowadza się do pośrednictwa.

Z takiej konstrukcji mogłoby wynikać, że refaktura nie powinna zawierać żadnego narzutu (marży) refakturującego. W końcu przecież mamy jedynie „przerzucić” koszt usługi, która od samego początku była przeznaczona dla naszego klienta.

Mimo to w praktyce dopuszcza się refakturowanie z marżą. Przemawia za tym elastyczność obrotu gospodarczego. Nic nie powinno bowiem stać na przeszkodzie, aby do refaktury doliczyć swój narzut. Jest to zdecydowanie prostsze rozwiązanie, niż wystawianie dodatkowej faktury na usługę pośrednictwa.

Inna stawka niż na fakturze pierwotnej

Zwykle na refakturze znajdziemy nie tylko tą samą podstawę opodatkowania co na fakturze pierwotnej, ale również tą samą stawkę podatku. Tak będzie w większości przypadków. Nie jest to jednak wymóg absolutny 🙂

Odmienna stawka na refakturze względem faktury pierwotnej może wynikać z tego, że niektóre zwolnienia z VAT lub preferencyjne stawki podatku są ściśle powiązane z osobą usługodawcy. Jeżeli usługę odsprzedaje osoba nie posiadająca przewidzianych w przepisach kwalifikacji, to nie może ona zastosować zwolnienia lub niższej stawki podatku. Nawet jeżeli sama zakupiła usługę na preferencyjnych warunkach jeżeli chodzi o VAT.

Przykłady? Proszę bardzo.

  1. Powszechne usługi pocztowe są zwolnione z VAT, ale tylko gdy są świadczone przez operatora pocztowego. Zatem refaktura usług pocztowych powinna odbywać się z ogólną stawką, mimo że faktura pierwotna jest ze stawką „VAT ZW”.
  2. Usługi w zakresie opieki medycznej, są zwolnione z VAT, jeżeli są świadczone przez podmioty lecznicze. Refaktura tych usług nastąpi zatem z ogólną stawką.
  3. Usługi wspomagające edukację objęte są stawką 8% VAT, jednak tylko jeżeli są świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku.

Innym przykładem odmiennej stawki VAT na refakturze jest eksport usług. Często w takim przypadku wystawia się faktury reverese charge (z odwrotnym obciążeniem). Jeżeli wystawiana jest refaktura na rzecz zagranicznego usługobiorcy, który rozliczy podatek u siebie, to również w takim przypadku refaktura będzie ze stawką „reverse charge”, nawet jeżeli faktura pierwotna opiewała na podstawową stawkę 23% VAT.

 

Gubisz się w gąszczu przepisów podatkowych? Boisz się o skutki planowanej transakcji, stosowanego sposobu rozliczeń lub nie masz pewności co do stawki VAT? Dowiedz się czym jest interpretacja podatkowa i nie bój się więcej 🙂

 

Kategorie: O podatkach

2 komentarze

Monik · 24 kwietnia, 2020 o 4:25 pm

Panie Kamilu, jak jest z opłatą 1 pln pobieraną jako CEPiK przy obowiązkowym przeglądzie technicznym samochodów pobieraną przez stacje diagnostyczne. Generalnie taka opłata nie podlega VAT.
A nasza spółka otrzymała fakturę za przegląd w kwocie 79,67 + VAT 23% oraz 1 pln + VAT 23%. Kiedy zakwestionowaliśmy stawkę podatku dotyczącą tej opłaty CEPiK, kontrahent poinformował nas, że on nie jest stacją diagnostyczną a jedynie „zakupił” tę usługę i nas ją obciąża. Czy nie powinni też zastosować stawki NP? Czy my mamy prawo odliczyć ten VAT? Czy też US zaneguje nam to odliczenie zgodnie za art.88 ust 3a pkt. 2?

    Kamil Wielewicki · 26 kwietnia, 2020 o 4:47 pm

    Pani Moniko – stanowisko kontrahenta jest błędne. Opłata ewidencyjna jest należna na rzecz CEPiK w rola stacji diagnostycznej sprowadza się wyłącznie do jej pobrania i odprowadzenia na rachunek CEPiK. Dlatego opłata ta nie polega VAT. Nic w tym zakresie nie zmienia fakt, że kontrahent sam nie jest stacją i zakupił usługę. Opłata ewidencyjna w mojej ocenie jest wyłączona z podstawy opodatkowania VAT, a podatek naliczamy tylko do samej usługi przeglądu.

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *