Lekarz na kontrakcie i etacie w jednej placówce a podatek liniowy

W polskich warunkach lekarze bez wątpienia są jednym z najbardziej zapracowanych zawodów. Jednym z przejawów tego jest chociażby częste łączenie przez lekarzy dwóch form zatrudnienia w tej samej placówce (np. szpitalu) – etatu oraz kontraktu. Skala a podatek liniowy Opodatkowanie dochodu lekarza z etatu nie budzi wątpliwości – dochód (pomniejszony o składki ZUS) poniżej 85.528 zł rocznie, jest opodatkowany w stawce 17%. Powyżej tej kwoty podatnik Czytaj dalej…

Wypłata zysku po przekształceniu przedsiębiorcy w sp. z o.o. a PIT

Dochody osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą są opodatkowane „na bieżąco”. Oznacza to, że w każdym okresie rozliczeniowym (miesiąc, kwartał) od przychodu odejmujemy koszty, a od tak obliczonego dochodu płacimy podatek. Dlatego też wypłata zysku takiej firmy jednoosobowej – tj. przelew z rachunku firmowego na prywatny lub wypłata gotówki z kasy – są neutralne podatkowo. W końcu środki zarobione w firmie są nasze od razu po ich zarobieniu. Późniejsza Czytaj dalej…