„Prywatny” wynajem biura, czyli ryczałt i VAT jednocześnie

Gdy prowadzisz działalność gospodarczą, Twój majątek można podzielić na dwie części – firmową i prywatną. Oczywiście formalnie (cywilnoprawnie) jest to ten sam majątek. Jednak na gruncie prawa podatkowego wyróżnienie prywatnych i firmowych składników majątkowych ma już spore znaczenie. Rzeczą, która najczęściej może być typowo firmowa lub typowo prywatna jest nieruchomość. Charakter firmowy może mieć właściwie każdy grunt, budynek czy lokal, Czytaj dalej…