Generalny remont lokalu a sprzedaż bez VAT

Na rynku istnieje sporo podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nieruchomościami. Są to nie tylko typowi deweloperzy, budujący swoje budynki od podstaw. Inną metodą inwestycji nieruchomościowej jest zakup starego, zaniedbanego budynku (np. przedwojennej kamienicy na starówce lub zniszczonego domu jednorodzinnego), aby następnie dokonać jego generalnego remontu. Czasem również podziału dużych, niefunkcjonalnych lokali na mniejsze. Finalnie wyremontowane lokale zostają sprzedane z zyskiem. Czytaj dalej…

Zarząd sukcesyjny a podatki

W poprzednim wpisie opisałem najważniejsze cechy nowej instytucji w polskim prawie – zarządu sukcesyjnego. Skoro znamy już podstawy, pora skupić się na kwestiach podatkowych 🙂 Nowa ustawa wprowadza bowiem nie tylko nową instytucję na gruncie prawa cywilnego, ale również nową kategorię podatnika, jakim jest „przedsiębiorstwo w spadku” (w skrócie PwS). PwS jest jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej (podobnie jak Czytaj dalej…