Zarząd sukcesyjny – garść informacji

Jak już wspominałem w jednym z poprzednich wpisów, bezproblemowa kontynuacja działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy, nie jest rzeczą łatwą. Receptą na wszelkie komplikacje ma być wprowadzana przez ustawodawcę instytucja zarządu sukcesyjnego, która wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2018 roku. Istotą zarządu sukcesyjnego jest możliwość tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który był wpisany do CEIDG oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa. Czytaj dalej…