Skutki podatkowe śmierci przedsiębiorcy w przypadku kontynuacji działalności

Śmierć przedsiębiorcy wywołuje wiele skutków prawnych i podatkowych. Spadkobiercy chcący kontynuować działalność gospodarczą zmarłego, wielokrotnie muszą się spotkać z wieloma trudnościami, od załatwienia szeregu spraw urzędowych, do nieraz trudnych negocjacji z bankami czy leasingodawcami. Wszystkie te komplikacje wynikają ze smutnego faktu, że do dnia 25 listopada 2018 roku w polskim prawie brakowało kompleksowego uregulowania sukcesji przedsiębiorstwa. Jeżeli czytasz ten wpis po tej dacie – Czytaj dalej…