Usługi zagraniczne polskich podwykonawców

W poprzednim wpisie mówiłem o tym jak problematyczne może się okazać świadczenie usług związanych z zagranicznymi nieruchomościami. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy takie usługi świadczą dla nas polscy podwykonawcy. W przypadku takich usług zastosowanie mają dokładnie te same reguły, jak przy wszystkich innych usługach. Zatem w większości wypadków, usługi będą opodatkowane w miejscu, w którym siedzibę ma usługobiorca. Wobec Czytaj dalej…